Nhat Hanh Biography
Nhat Hanh

Thích Nhất Hạnh (/ˈtɪk ˈnjʌt ˈhʌn/; Vietnamese: [tʰǐk ɲɜ̌t hɐ̂ʔɲ] ( listen); born as Nguyễn Xuân Bảo on October 11, 1926) is a Vietnamese Buddhist monk and peace activist.

Read about Nhat Hanh in Wikipedia
Random Authors
Nhat Hanh Quotes
1 2 3 4 5 ... 25 26 ››